När textilarbetarna i Norrköping organiserade sig! Första maj lyfter vi kampen för drägliga arbetsvillkor, anställningsskydd och rösträtt, mot lönesänkningar, ackord, långa arbetsdagar och "förbud att agitera" på arbetsplatsen.

De som gick före oss och beredde vägen, har vi mycket att tacka!