Ekornavallen är ett spännande gravfält med tidlager genom hela forntiden! Påföljande dag avnjuts en gryning vid Amundtorp, ett gårdsgravfält från järnåldern med vackert läge på en höjd med vy över Hornborgasjön. 

Tips! Gånggrifterna Karleby; en imponerande samling av gånggrifter från stenålder, hela 11 gravar runt gårdarna i Karleby varav minst fyra enkelt upptäcks från infopunkten med parkeringsficka och ett stycke framåt längs vägen (bort från väg 47). Med bil tar det cirka 30 min från Amundtorp. Med buss utgår du förslagsvis från Falköping som är en väldigt spännande stad för den som är intresserad av forntiden! Buss till hållplats Leaby, sedan cirka 1,5 km promenad (Västtrafik). Går du åt motsatt håll kommer du upp på Ålleberg där guldkragen hittades.