"Ronneby å är ju inte något stort eller mäktigt vattendrag, men den är likafullt mycket omtalad för sina vackra stränders skull. På flera ställen tränger den fram mellan branta bergväggar, som stå lodräta upp ur vattnet och äro alldeles överväxta med kaprifolium och hägg, med hagtorn och al, med rönn och vide, och det finns inte mycket, som kan vara angenämare en vacker sommardag än att ro fram på den lilla mörka ån."
/ Ur Nils Holgerssons underbara resa

Kort om Blekinge
- Bestig Blekinges högsta punkt: 
Rävabacken 189 m.ö.h.
- Mina favoriter i Blekinge: Karlshamn, Marinmuseum i Karlskrona, Ronneby brunnspark.
- Landskapsdjur: Ekoxe

Landskapsresa
Kustpärlor & världsarv