När jag jobbat i Eskilstuna har jag slagits av hur mycket fornlämningar det finns i ett stråk mellan staden och Strängnäs. Såklart skulle detta utforskas närmare!
Vid Balsta i Eskilstuna reser sig en pampig rad av tre runstenar, där den ena är ovanligt stor och högrest.

När vi lämnar Eskilstuna och styr ut på gamla Strängnäsvägen kommer vi till Kjula. På Kjulaåsen finns uppskattningsvis runt 115 fornlämningar, tyvärr är det inte helt intakt p.g.a. vägbygge och grustag men det är ett klart sevärt gravfält. 

Ett stycke längre bort ligger Barva. Barva kyrka har medeltida ursprung. Kyrkan uppfördes på 1100-talet och de senaste utbyggnaderna gjordes under sent 1700-tal. Nära kyrkan står en runsten. Ett stycke bort ligger ett gravfält som ter sig ganska igenväxt.

Cykel och buss går att använda som färdmedel, om du inte kan/vill åka bil.