En riktigt annorlunda plats...Bilar och bildelar härs och tvärs, i hus och i hölada. Det är inte för inte som platsen också benämns bilkyrkogården i Båstnäs. 

"Många förfasas över dem, men ofta har de redan stått så länge att alla gifter redan ligger i marken och då kan man se dessa fordon som ett skydd så att betande djur inte äter av gräset/buskarna som växer just där. Jag förordar därmed att låt dem stå som skydd i första hand och som ett pittoreskt inslag i naturen. Att återställa marken utan gifter är en sak, men vad händer med jorden som tas bort, hur förstörs den?
I mitt tycke är en skrotbil aldrig ful, däremot går min fantasi igång och jag ser den i sin glans dagar. " (http://www.skoghistoria.se/)  Skroten är privat men besök är tillåtet enligt regeln "se men inte förstöra". Från E18 genom Töcksfors svänger du in på Fågelviksvägen, följ vägen i sydlig riktning tills du kommer fram till skroten. Sträckan är cirka två mil.

 Turistgården i Töcksfors.