Ögonkällan, Drickkällan och Hälsokällan. Dessa tre källor utgör naturminnet "Finnakälla" eller "Finnakällorna". Området binds samman av bäcken som rinner mot norr, vilket inte är oväsentligt i folktron. 

En stig tar dig till källorna och nedströms bäcken. Att bäcken rinner mot norr är inte att förringa! I folktron är källor som rinner i nordlig riktning de mest kraftfulla, med potential att ta med sig sjukdomar till sitt ursprung i norr där elände och mörker hör hemma!

Hur Ögonkällan, Drickkällan och Hälsokällan fick sina namn kan du läsa om på diskreta träskyltar invid respektive källa.

Bild: Torrt i skogen, men runt källorna är det frodigt med ormbunkar och mossa!


Finnakällorna ligger söder om Brändåsen, nära väg 50. På google maps söker du på "Finnakälla, Östansjö".