Ögonkällan, Drickkällan och Hälsokällan. Dessa tre källor utgör naturminnet "Finnakällan" eller "Finnakällorna". Området binds samman av bäcken som rinner mot norr, vilket inte är oväsentligt i folktron. 

En stig tar dig till källorna och nedströms bäcken som rinner mot norr. I folktron har just väderstrecket norr stor betydelse, källor som rinner mot norr anses vara de mest kraftfulla, med potential att ta med sig sjukdomar till sitt ursprung i norr där elände och mörker hör hemma!

Enligt muntlig tradition kommer namnet Finnakällorna av att skogsfinnar nyttjade källorna. Diskreta träskyltar invid respektive källa berättar hur var och en fick sitt namn.