Krapperubs huvudbyggnad har stjärnmönster inmurade i teglet, ett vackert och annorlunda grepp som får slottet att sticka ut. Parken är öppen för besökare och i år finns en utställning om hunden -människans bäste vän.

Krapperub är en av Skånes äldsta sätergårdar. Den första borgen uppfördes under 1300-talet med ringmur och vallgrav. Huvudbyggnaden, den med vackra stjärnmönster, uppfördes under 1500-talet.