En av Nordens mest välbevarade fästningar från 1500-talet finns i Landskrona.  Citadellet, Larmgatan, Gula kasern, vallgravar...helheten skapar en miljö som lockar till upptäcktsfärd. 

Som så många andra fästningar har Landskrona citadell gjort resan från krig och försvar till fängelse och förvar av de som inte passade in. Cirkeln sluts när fästningen blir boende för flyktingar vid andra världskrigets slut. Det som lyfter fram Landskrona citadell till en tätposition är den välbevarade helheten som sträcker ut sig över ett stort område. En promenad längs vallgravarna kan verkligen rekommenderas (se bild här bredvid)!

Denna coronasommar är du välkommen in på borggården, ta del av utställningen i ett av de tidigare kanontornen och läsa på informationsskyltar utomhus. Gratis inträde.

På museet ett stycke bort kan du fortsätta ta del av Landskronas historia. Den korta promenaden dit går genom en park med fotoutställning utomhus (augusti 2020) och skulpturer. Om du vill, gör du en mellanlandning i utställningshallen "Landskrona foto".