Soldater, båtflyktingar och skolbarn -de fick alla vård på Lärbo krigsjukhus under andra världskriget.

I början av kriget var det relativt lugnt på krigssjukhuset. Främst var det ortsbefolkningen som fick vård i barackerna som gömts bland träden i utkanten av Lärbo.
Krigets vindar skulle dock börja blåsa mot Gotland. Sjukhuset fick nu ta emot flyktingar som flydde från baltstaterna i rangliga båtar, sårade soldater och tidigare koncentrationslägerfångar. 

Det hela kan låta godhjärtat, men den som besöker det museum som upprättats i Lärbo, kan också ana att myntet hade två sidor. Inte alla fick komma över tröskeln in på svensk mark. Och den s.k. baltutlämningen är ju vid det här laget ökänd, 80% av de som deporterades hörde inte ens hemma i Baltikum utan var tyskar.

 Bild: Gravar för de som dog på sjukhuset, Lärbo kyrka


Bild: Patienter och sjuksyster, foto från museet