Vidsträckt myrmark är speciellt! Tystnad, ett vitt täcke av snö, en gammal tall... och bra preparerade spår! Nära Liss Aborrtjärn viker jag av från leden och skidar genom nysnön.


Bild: Jädraås och Jädraås Tallås järnväg

Bild: Smedjan

Dagen efter turen på Myrslingan yrde snön ner och jag bestämde mig för en kulturhistorisk skidtur på byn! Den gamla banvallen och området invid hyttan och smedjan är framkomligt med lämpliga skidor även när plogbilen hunnit före, och ofta kan man hitta en upptrampad stig eller ett skoterspår att följa så att man inte behöver spåra hela sträckan själv. Från smedjan kan du ta bron över Jädraån och följa grusvägen, sedan är valet ditt :-) Fortsätta genom skogen eller svänga in till idrottsplatsen och kanske en tur i de preparerade spåren?!

Mer turskidåkning i Jädraås: Valkalampi & Pallanite

 Jädraås herrgård, vandrarhem och gruppbokningar