En högaktuell utställning om främlingsfientlighet och nazism som jag hoppas att många besöker. Att utställningen utsatts både för anonyma hot och för påtryckningar från Sverigedemokraterna i Norrköping om att ta bort material, säger något om hur viktigt det är att utställningen faktiskt visas.

Medlöperi och motstånd visas på Norrköpings stadsmuseum fram till 2 oktober.
Museet är beläget i det vackra och sevärda industrilandskapet och hel våning i museet ägnas åt stadens textilfabriker. Så, varför inte ta en utflykt till Norrköping i augusti eller september och besöka museet och industrilandskapet?