"På den sydligaste delen av Öland ligger en gammal kungsgård, som heter Ottenby. (..) Det finns säkert inte i hela landet någon gård, som kan vara en bättre uppehållsort för djur. Längs efter den östra kusten ligger den gamla schäferiängen, som är en fjärdedels mil lång, den största ängen på hela Öland, där djuren kunna beta och leka och tumla sig lika fritt som i vildmarken.(....) Förutom att där ännu finnas kvar hjortar av den gamla stammen och att harar och grav-änder och rapphöns älska att leva där, så utgör den på våren och sensommaren en viloplats för många tusental av flyttfåglar."
Ur Nils Holgerssons underbara resa

Kort om Öland
- Bestig Ölands högsta punkt: Höghäll 55 m.ö.h.
- Min favorit på Öland: Cykla eller vandra genom det karaktäristiska landskapet med strandängar, hedar (alvar) och väderkvarnar
- Landskapsdjur: Näktergal

Landskapsresa
Världsarvet Södra Öland

Bildresultat för näktergal