På 1960-talet fanns det planer på att riva de gamla kvarteren i Ronneby. Då kom en dam till de gamla husens räddning.

Från kullen blickar Ronneby kyrka ut över kulturkvarteren, såsom den gjort i många hundra år. När de svenska soldaterna stormade Ronneby en septemberdag 1564 fick inte ens kyrkan vara en fredad plats.Strax utanför kulturkvarteren står Ronnebys gamla vattentorn från 1902. Ta den lilla uppförsbacken hit och se ut över Ronneby.