En historisk roadtrip runt Vallentunasjön norr om Stockholm kombinerat med  miljövårdssatsningen Hagby ekopark. Vid Broby bro och Gullbron fann jag inga möjligheter att stanna med bilen men på alla andra platser gick det bra. Vid de flesta av sevärdheterna fanns välgjorda informationsskyltar.

Vid Vallentuna kyrka finns en ovanlig runsten med inskription på båda sidorna." Som traditionen sig bör", kanske man tänkte när kyrkan renoverades och gjorde en minnesinskription över renoveringen i runskrift på kyrkans fasad.

Fällbro gård vilar på grunden av en järnåldersbosättning. Området är rikt på minnen från järnåldern, med flera gravfält, runstenar, runhäll och en ensamliggande gravhög. En fin överraskning under min tur var Hagby ekopark, många småfåglar och ute på ängarna en stor flock rådjur. Lättaste fågelspaningsstället vintertid är att sätta sig en bit från fågelmatningen och se gästerna anlända:-)

Såväl förbi Fällbro, över Skålhamra och till Risby färdas du längs en uråldrig färdled. Skålhamra gård är en bonus längs vägen. Den gula trävillan som skymtas längst upp i allén är från 1800-talet men platsen bosattes redan under järnåldern och ett 20-tal gravar härrörande till sen järnålder/vikingatid finns här. Runstenarna vid Risbyle tillhör Upplands äldsta och är daterade till tidigt 1000-tal. Här nämns Skålhamra! På en av runstenarna vid Risbyle kan du även se förebilden till Täby kommuns kommunvapen.

Platser i Runriket enligt karta; Vallentuna kyrka-Arilds tingstad-Täby kyrka-Broby bro-Fällbro-Risbyle-Gällsta (för att komma hit tar du vänster ner på en mindre väg från Risbyle sett)-Gullbron