Finns Storsjöodjuret? Kliv in på observatoriet i Hackås och spana!

I observatoriet finns en liten utställning om Storsjöodjuret. Och det kan ju vara bra att läsa på när en ska spana :-)! 

Observatoriet ligger granne med Hackås kyrka från 1100-talet. Kyrkan var viktig för medeltidens pilgrimer. När pilgrimerna nådde Hackås var de åtta dagsetapper från sitt mål, Olof den heliges grav i Trondheim (då Nidaros).
I Hackås kyrka finns Norrlands äldsta bevarade kalkmålningar. Målningarnas uttryck har jämförts med engelska och norska motsvarigheter och efter det har målningarna daterats till sent 1200-tal.


I närbelägna Svenstavik finns Storsjöodjurcenter som kanske blir ditt nästa stopp?!