Tresticklan representerar det unika spricklandskapet som bara finns i Sverige, Norge och Finland.

I Tresticklan väntar ett rogivande landskap med gammelskog, sjöar och myrmark. Tydligt markerade vandringsleder tar dig fram genom terräng befriade från skogsplanteringar och bilvägar. Bitvis är det kuperat, mycket tack vare det unika spricklandskapet som gör det enkelt att vandra parallellt med åsarna men på tvärs blir det betydligt mer krävande!Bilder: Smålom