Uppland bjuder de andra landskapen på gästabud...
"
Jag har bjudit er hit för att tacka er för era gåvor,' sade Uppland, 'för det är deras förtjänst, att jag nu har det så, att jag kan bärga mig.'
Det första jag gjorde sa Uppland, sedan jag kom hem, var att leda in Dalälven på mitt område, och jag ställde det så, att den måste göra två präktiga fall: ett vid Söderfors och ett vid Älvkarleby. Söder om älven, vid Dannemora, lade jag ner berggrunden, som jag hade fått av Värmland, och då märkte jag, att Värmland inte hade sett riktigt efter vad det hade skänkt bort, för berggrunden bestod av den bästa järnmalm.(...)
Sedan jag hade fått det så bra ordnat oppe i norr, sträckte jag ut de västmanländska åsarna, och tänjde dem så, att de nådde fram till Mälaren och bildade uddar och öar, som klädde sig med grönt och har blivit fagra som lustgårdar."
/ Ur Nils Holgerssons underbara resa


Kort om Uppland

- Bestig Upplands högsta punkt:
 Tallmossen 118 m.ö.h.
- Mina favoriter i Uppland; Upplandskusten där du får närkontakt med havet. Enköpings tematrädgårdar som studenter gör i ordning inför varje sommar.
- Landskapsdjur: Havsörn

Landskapsresa
Res i det Svenska Vallonien.

Havsörn som spanar från isen, fotat den själv