Fridfulla Wira Bruk smidde en gång i tiden vapen till Sveriges krigsmaskin. Var helst soldaterna marscherade fram, hade de värjor från Wira. 

Idag är de fredliga nöjen som får utrymme på Wira; smederna ägnar sig åt konstsmide, här finns en restaurang och på de årliga Wiraspelen i juli bjuds teater med historiska teman. Klivet från värjor till konstsmide gick via produktion av bland annat liar. Under 1800-talets början smiddes här årligen runt 12 000 liar!


Stanna gärna till vid närbelägna Roslagskulla kyrka. Kyrkan är från 1700-talet och har ett säreget utseende. En av kyrkklockorna liksom en ljuskrona är skänkt av smeder som arbetade på Wira bruk.


Buss från Åkersberga eller Norrtälje, hållplats Wira bruk, Stockholms lokaltrafik (SL).